Inschrijving workshop

Inschrijving workshop

Formuliernummer: nog niet toegekend

Gegevens

U kunt per bedrijf meerdere personen tegelijk aanmelden. Communicatie zal via het opgegeven emailadres plaatsvinden.

1.1

Datum registratie*

1.2

Naam deelnemer*

1.3

E-Mail*

1.4

Naam bedrijf

1.5

Met hoeveel personen komt u*

1.6

Namen van de overige deelnemers*

Workshop

De workshops Grafieken en Rapporten zijn op dezelfde dag zodat ze makkelijk gecombineerd kunnen worden.
Grafieken van 9.00 - 12.00 uur en Rapporten van 13.00 - 16.00 uur.
Workshop Rechten is van 9.00 -13.00 uur.

2.1

Keuze workshop*

2.2

Datum Grafieken*

2.3

Datum Rapporten*

2.4

Datum Rechten*

2.5

Eventuele vragen/opmerkingen